Onze missie en visie

 

De Dutch Australian Labradoodle Club (DALC) is bedacht en ontwikkeld omdat is gebleken dat er behoefte is aan een Australian Labradoodle Club, waar fokkers samen met wederzijds respect, educatie, communicatie en integriteit ernaar streven om de gezondheid van de Australian Labradoodle op een hoog niveau te houden.

Wij nodigen fokkers uit om met ons mee te denken en te leren van kennis die wij met elkaar delen om het hoogst mogelijke te behalen.

Door middel van deze club willen we fokkers met elkaar verenigen om de voordelen van hoge standaarden in fokpraktijken op te kunnen bouwen, dit in combinatie met onze nauwkeurige database om afstammingen en gezonds informatie in op te slaan.

Onze leden richten zich op het behouden en verbeteren van het karakter, de gezondheid, de vacht en de structuur van de Australian Labradoodle door gezondheidstesten uit te voeren, genetische diversiteit toe te passen, zorgvuldig fokdieren te selecteren en infusions te respecteren voor het behoud van de geweldige eigenschappen van de Australian Labradoodle.

Iedere DALC-fokker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
fokprogramma. Er kunnen hierover geen rechten worden ontleend
aan de DALC.

Team DALC
Wilma van Lith – wilmavanlith@hotmail.com
Hans Leyzer – hans@dutchaustralianlabradoodleclub.com
Marina van de Meiden – marinavandemeiden@hotmail.com
Corinde Bults – bults.c@hotmail.com